دعوا بر سر سینی کابل عرض 10 منجر به مرگ کارگر شد

سینی کابل یک عنصر مهم برای افزودن به هر تنظیم سیم است.

با افزودن یک سینی کابل، می‌توانید کابل‌های خود را سازماندهی، پشتیبانی و حمل و نقل کنید.

بازار سینی کابل عرض 10 به دلایلی از نظر اندازه و محبوبیت در حال رشد است.

بسیاری از مردم ممکن است فکر کنند که تکالیف آنها زمانی انجام شده است که متخصص مناسب را برای نصب یک سیستم سیم کشی در محل کار خود بیابند.

در واقعیت، اگر تفاوت بین سیستم مجرا و سینی کابل را بررسی نکرده باشید، کار فقط نیمی از کار انجام شده است.

مزایای زیادی وجود دارد که چرا باید به نصب سینی کابل فکر کنید.

به خواندن ادامه دهید تا بدانید که چیست و چرا انتخاب آن در حال حاضر و در دراز مدت برای شما مفید خواهد بود.

سینی

سینی کابل چیست؟

سینی کابل یکی از راه هایی است که می توانید کابل های خود را سازماندهی و پشتیبانی کنید.

استفاده از آنها در حال افزایش است و آنها اغلب جایگزین بهتری برای لوله ها هستند.

مشکل اصلی سیستم های کانال برای توزیع کابل های ارتباطی این است که نصب آن اغلب پیچیده است و بنابراین گران می شود.

زمان و مهارت قابل توجهی برای نصب کانال به یک استاندارد خوب مورد نیاز است.

زمانی که لوله‌ها را دریافت می‌کنید، پیاده‌سازی و سرویس‌دهی هزینه بر هستند.

این می تواند هر یک از نقاط قوت سیستم مجرای را از بین ببرد.

از سوی دیگر، سیستم های سینی کابل، مزایای بسیار بیشتری را ارائه می دهند و به کابل های امنیتی اضافی نیاز دارند.

انواع مختلفی وجود دارد که می توانید برای نصب سینی کابل برای نصب زیرساخت های تجاری خود از بین آنها انتخاب کنید.

وجود دارد:

  • سینی های نردبانی
  • سینی کابل کانال و توری سیمی
  • سینی کابل های شکاف دار زیرین جامد
  • فرورفتگی ها

اگر مطمئن نیستید که کدام نوع سینی کابل برای شما مناسب‌تر است، باید قبل از اضافه کردن آن با یک متخصص صحبت کنید.